Skip to main content
# 06-2701013     # pejtncpi@utem.edu.my    

AKTIVITI

  • Tajuk :

                                  Sesi Roadshow & Dialog Penyelidikan & Inovasi

  • Tarikh:

                                  2 Mac 2018

  • Lokasi:

                                Fakulti Pengurusan Teknologi dan Teknousahawanan (FPTT)

Sesi roadshow & dialog Penyelidikan & Inovasi bersama para penyelidik.