Skip to main content
# 06-2701013     # pejtncpi@utem.edu.my    

Tentang Kami

Pengenalan Pejabat TNCPI

Penubuhan Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) adalah selaras dengan penubuhan Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (KUTKM) di bawah Seksyen 20 Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (Akta 30) menerusi Perintah Kolej Universiti Teknikal Kebangsaan Malaysia (Perbadanan 2001) yang diwartakan sebagai P.U (A) 124 pada 3 Mei 2001…….

Ucapan Aluan TNCPI

— Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi)
PROF. IR. DR. GHAZALI BIN OMAR

Carta Organisasi

Pejabat Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) mempunyai satu organisasi bernaung di bawahnya yang diketuai oleh seorang Pengarah iaitu .…….

Objektif

  1. Menyelaras tadbir urus dan operasi Pentabiran Pejabat : merangkumi Pengurusan dan ………
  2. Merancang, melaksana dan ..,…..
  3. Memantau dan mengurus harta…..

Visi, Misi & Piagam Pelanggan

Apakah visi, misi dan piagam pelanggan Pejabat TNCPI, UTeM?