Skip to main content
# 06-2701013     # pejtncpi@utem.edu.my    

AKTIVITI

  • Tajuk :

                                  Mesyuarat penerbitan Buletin Rice

  • Tarikh:

                                10 Januari 2018

  • Lokasi:

                                 Pejabat Timbalan Naib Canselor Penyelidikan & Inovasi

Mesyuarat penerbitan Buletin Rice untuk edisi akan datang. Tema kali ini adalah ‘Soft Skills vs Hard Skills’ betapa kepentingan untuk mengembleng kedua-dua elemen ini amat penting dalam menjurus untuk menghasilkan penulisan serta penyelidikan yang berimpak tinggi.