Skip to main content
# 06-2701013     # pejtncpi@utem.edu.my    

AKTIVITI

  • Tajuk :

                                  Master Trainer Kursus ‘High Impact Teaching With NLP’

  • Tarikh:

                                  28 Feb & 1 Mac 2018

  • Lokasi:

                                Kolej Komuniti Kota Melaka